Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream to live clean?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 

    Centrum Kas Fiskalnych  

 

Dla początkujących

 

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących, jeżeli prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz takich osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł - podatnicy są zwolnieni z obowiązku stosowania kas. Jednak w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku działalność - limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.